ต้อนรับผู้แทน รมว.ศธ.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามประเด็นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในปีงบประมาณ 2565 การนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน เวียงปฏิ รอง ศธจ.ชัยภูมิ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร.ต.สมศักดิ์ สีพิมพ์ ผอ.รร.บ้านเป้าฯ รองนายกเทศมนตรี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็นดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้         นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) กรณีที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในด้านต่างๆ