สพป.ชัยภูมิ เขต2ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 2 คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน