สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ICT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านโนนสาทร โดยมี นายอำนาจ เขาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง