สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ เข้าประชุม จำนวน 12 ราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน