สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานซ่อมบำรุง DLTV

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                              นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียม(DLTV) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี                          นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมชี้แจงแนวทางการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนฯและมีเจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวม 20 คน

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนและหาแนวทางการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กที่ชำรุด โดยเจ้าหน้าที่ ICT จะลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 50 คน ในระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2564