สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.         โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(Covid-19)อย่างเคร่งครัด