สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้

เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชย.2 จำนวน 3,000 บาท และผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับดช.องอาจ ผาดจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ อำเภอภูเขียว เนื่องจากบ้านพักอาศัยไฟไหม้ทั้งหลัง