สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 และการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน