สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 28 อำเภอเกษตรฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 6 หลังที่ 28 ซึ่งมอบให้กับ พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ยอดไชยเพชร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กชายสุทินา เทียนชัย นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ โดยมี นายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน นายโกศล เดชโนนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณ และมี ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป