สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งข้อราชการและแนวนโยบาย ดังนี้ 1. การสอบ O-Net ให้สถานศึกษาให้นักเรียนสอบแบบสมัครใจ 2. การกำหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ 3.การตั้ง สพม. 20 เขตใหม่ เพื่อความเป็นเอกภาพและความคล่องตัว           4.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และ 5. การเพิ่มค่าอาหารกลางวันต่อหัว ต่อคน ให้กับนักเรียนในสังกัด