สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                            นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ได้ออกติดตามตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ      เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการจัดการศึกษา ของโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา อำเภอบ้านแท่น โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป