สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.ได้แจ้งข้อราชการและแนวนโยบาย ดังนี้     1. สพฐ.ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตสร้างโรงเรียนแห่งความสุขผ่านกลไกโรงเรียนปลอดภัย 2. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 3.พิธีเปิดป้าย สพม. 62 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อความเป็นเอกภาพ ความคล่องตัวและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา