สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 (หลังที่ 35) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งมอบให้กับเด็กชายณัฐพล บัวสำโรง นักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โดยมี นางสาวน้ำอ้อย อาชนะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ในนามกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล กล่าวต้อนรับ นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน และมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน และในเวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 (หลังที่ 36) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งมอบให้กับเด็กชายณัฐวุฒิ กัณหาสร้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน และมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน พร้อมนี้โรงเรียนบ้านนาแกได้จัดให้มีการแสดงบรรเลงอังกะลุง และการรำต้อนรับจากกลุ่มแม่บ้านบ้านนาแก สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และในเวลา 12.29 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 (หลังที่ 37) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งมอบให้กับเด็กชายนิรุต เลิศล้ำ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด โดยมี นายวีนัส สุนาโท กำนันตำบลบ้านแก้ง กล่าวต้อนรับ นายสมหมาย โพธิจักร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน และมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2