สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสอบ O-Net

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม    สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ  ร่วมชี้แจง และมี คณะทำงานอำนวยการ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผอ.กลุ่ม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการทดสอบฯ และการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ ทั้ง 46 สนามสอบ  โดยได้กำหนดทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564