สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 10/2564

           วันนี้ (10 มีนาคม 2564) เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด    วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2564  สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายจาก  ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ.     พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการ นำสู่การพัฒนา รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (Covid-19)