64-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพื่อความยั่งยืน” ให้กับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

           วันนี้ (10 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงดำรัสเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพื่อความยั่งยืน” ให้กับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom ทั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา นางสาวศิริขวัญ มีชัย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ และ วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน