สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแต้

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายอาทิตย์ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายแมน ถันชนนาง ผอ.รร.บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) และคณะ ได้ออกติดตามและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ของโรงเรียนบ้านหนองแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยมีนายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง