O-net ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร นายวิจิตร นารอง และนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบทั้ง 5 อำเภอ รวม 66 สนามสอบ โดยมี ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนามสอบ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบได้ดำเนินการตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อย่างเคร่งครัด การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย