สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธียกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 43

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธียกเสาเอก บ้านหลังที่ 43 ในโครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้างและมอบให้กับเด็กหญิงอรณิชา ขานภูเขียว นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านดงเมย ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว นายอาณัติ ราชโสม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
+31
993
จำนวนคนที่เข้าถึง
96
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
คุณ และคนอื่นๆ อีก 22 คน
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์