สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านส้มกบ

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องสมุดรวมใจส้มกบ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 66 พรรษา” ณ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) โดยมี นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน และมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านส้มกบร(รัฐราษฎร์บำรุง) ร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 66 พรรษา และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับบุคลากร นักเรียน ต่อไป