สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ RT

     วันนี้(19 มีนาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ  นายวิจิตร นารอง และ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(RT)ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบทั้ง 5 อำเภอ รวม 244 สนามสอบ โดยมี ประธานสนามสอบ  พร้อมด้วยคณะกรรมการสนามสอบ ให้การ-ต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่          เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบตามแนวทาง สพฐ.กำหนดอย่างเคร่งครัด การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย