สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการแข่งขันกีฬาจานร่อนชิงชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันกีฬาจานร่อนชิงชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลกีฬาจานร่อน หลังจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อนขั้นพื้นฐาน (FDAT “C” Coaching Certificate in Ultimate) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด และได้ทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ สนามหน้า สพป.ชัยภูมิ เขต 2