หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้ นายพงศกร  ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  และคณะ ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำ ด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน  และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอาณัติ ราชโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง