สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการโครงการแลนนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่

วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ แลนนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการวิ่ง เพื่อระดมทุนในการสร้างบ้านมอบให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบให้กับ เด็กหญิงอรณิชา ขานภูเขียว นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านดงเมย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการวิ่งในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2