สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อม ตามตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ดังกล่าว และมี ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะประเมินสัมฤทธิผลฯ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2