สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

     วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference  ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และประชุมชี้แจงนโยบายรวมถึงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การติดตามงานเร่งด่วน และปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)