สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ  พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในการจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปีเจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต 2 พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2563