สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการวิ่งมินิมาราธอน โครงการ แลนนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปล่อยตัวและเส้นชัย โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมชี้แจง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานวิ่งมินิมาราธอน โครงการแลนนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ โดยกำหนดการวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2