สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 14/2564

วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สงกรานต์ออนไลน์ ปลอดภัยจากโควิด 19 เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการ นำสู่การพัฒนา รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป