สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 (หลังที่ 39) อำเภอคอนสาร

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมอบให้กับ นายคมสัน รองเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอคอนสาร เพื่อส่งมอบต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) อำเภอคอนสาร โดยมี พระอาจารย์ทวีศักดิ์ สันตะจิตโต พุทธอุทยานวัดถ้ำสายใจ ประธานอุปถัมภ์และควบคุมการก่อสร้าง บรรยายการดำเนินงาน และมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชนและคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับ เด็กชายกัลยกฤต สืบสกุลกิจ เด็กหญิงพรนภา ต่อศักดิ์ และเด็กหญิงนภาพร ต่อศักดิ์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป