สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

        วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ กรรมการ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการ และมีนางสุนีย์ ชัยวงษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ การนี้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการประเมินฯและนำเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าที่ฯ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างดียิ่ง