สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสภาพอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านหินรอยเมย อำเภอคอนสาร

วันที่ 9 เมษายน  2564 เวลา 09.30 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบและสำรวจความเสียหายอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหินรอยเมย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยและฟ้าผ่าบริเวณภายในโรงเรียน  (ห้องสำนักงาน) โดยมีนายปกาศิต ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคอนสาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินรอยเมย พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง