สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย นายสานิต ต่ออำนาจ และนายสุรศักดิ์ หมู่พราหม เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนฤนาท ปะวัดสา และนางสาวลักษขณา นามเหลา ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ และนักศึกษา รวม 5 คน เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า อำเภอแก้งคร้อ ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในเดือนมิถุนายนนี้