สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย นายสานิต ต่ออำนาจ นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม และนายกรกฎ คลังระหัด เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ แฟงทรัพย์ ครูแผนกสาขาไฟฟ้าและคณะ จากวิทยาลัยการเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในเดือนมิถุนายนนี้