สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิต ต่ออำนาจ นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม และนายธีระชน ขวัญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ แฟงทรัพย์ ครูแผนกสาขาไฟฟ้าและคณะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนบ้านกุดโคลน    ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในเดือนมิถุนายนนี้