ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC 4 และระบบปฎิบัติการ (operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC 4 และระบบปฎิบัติการ (operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก