โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ประกาศประกวดราคาสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง)

ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน หนองเมยสามัคคี