ประกาศโรงเรียนบ้านดงเมย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)