สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ zoom โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ และนายสงกรานต์ บุญโสภาพ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ เป็นวิทยากรในการนำใช้งานระบบ MOE Safety Center แก่คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม