ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

วันนี้ (26 มกราคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมดาวเรือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 โดยมี นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 31 เป็นประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นกรรมการ และนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และมี รอง ผอ.สพท. เข้ารับการประเมิน ในครั้งนี้ จำนวน 10 คน พร้อมนี้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมร่วมหาแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย