สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขให้ลูก สพฐ.ปีที่ 7

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 (หลังที่ 33-34) อำเภอคอนสาร ซึ่งมอบให้กับ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เพื่อส่งมอบต่อบ้านหลังที่ 33 ให้กับ เด็กหญิงธิดารัตน์ นันทะคุณ โรงเรียนบ้านดงกลาง และ มอบบ้านหลังที่ 34 ให้กับ เด็กชายพงศกร แก้วคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงอัญรัตน์ มาสถิตย์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคอนสาร โดยมี นายปกาศิต ปลั่งกลาง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป