สพป.ชัยภูมิ เขต รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.ได้แจ้งข้อราชการและแนวนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ