สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมการจัดการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE รณรงค์ปลุกจิตสำนึก ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจแก่เยาวชนในชุมชน และการพัฒนาทักษะชีวิต โดยจังหวัดชัยภูมิ เข้าประกวดเป็นปีที่ 2 เพื่อรักษาตำแหน่งระดับดีเด่น โดยผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท เข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE