บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และความต้องการสาขาวิชาเอก (ตามมาตรฐานกำหนดวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.) สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2566 (รอบที่1)