ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

การขึ้นบัญชีผู้สอบแขางขันได้ การณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไป๘ึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่นฯ

Administator

29 February 2567

ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงดำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงดำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4

Administator

29 February 2567

egkarat jantratep

22 February 2567

egkarat jantratep

14 February 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 12 /2566เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Jaturong yochmeungpai

2 February 2567

การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์“ นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ “นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-MATH) และเกมซูโดกุ (SUDOKU) ดังนี้

Jaturong yochmeungpai

17 January 2567

ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3

ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Administator

16 January 2567

ศุภลักษณ์ ไปนาน

12 January 2567
1 2 17