ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
333 หมู่ 4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
0-4486-1930 ถึง 2
0-4486-1303
cpm2@chaiyaphum2.go.th

แผนที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน