กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 307 ทุน เป็นเงิน 307,000 บาท

17 พฤษภาคม 2567

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

17 พฤษภาคม 2567

พิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 10 หลังที่ 100

17 พฤษภาคม 2567

รับมอบนโยบายแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2567 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

17 พฤษภาคม 2567

รับรายงานตัวและกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

14 พฤษภาคม 2567

ร่วมกิจกรรมการรำถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

14 พฤษภาคม 2567

ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว ประจำปี 2567

14 พฤษภาคม 2567

ร่วมรับฟังสรุปผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ

8 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567

8 พฤษภาคม 2567

 จัดพิธีเปิด Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

7 พฤษภาคม 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

7 พฤษภาคม 2567

รับรายงานตัวและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 พฤษภาคม 2567

เข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

24 เมษายน 2567

ลงพื้นที่ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านโคกกุง ประสบภัย(อัคคีภัย)

18 เมษายน 2567

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เมษายน 2567

previous arrow
next arrow
Slider

E-Service

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK

ข่าวส่วนกลาง