กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 2

14 มีนาคม 2566

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่มอบนโยบาย ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

20 กุมภาพันธ์ 2566

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา 2565

11 กุมภาพันธ์ 2566

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

23 มกราคม 2566

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

18 มกราคม 2566

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

18 มกราคม 2566

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

13 มกราคม 2566

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4 มกราคม 2566

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่2566

3 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการการประกวดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

27 ธันวาคม 2565

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

23 ธันวาคม 2565

ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

20 ธันวาคม 2565

สป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว

16 ธันวาคม 2565

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร ประจำประการศึกษา 2565  

14 ธันวาคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

9 ธันวาคม 2565

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศ

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK