กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ลงพื้นที่ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านโคกกุง ประสบภัย(อัคคีภัย)

18 เมษายน 2567

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เมษายน 2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 4/2567

11 เมษายน 2567

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานศึกษา (E-School) รุ่นที่ 2-3

2 เมษายน 2567

ประชุมสัมมนาสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR

1 เมษายน 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566                

1 เมษายน 2567

ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพเชิงประจักษ์

1 เมษายน 2567

จัดงานอาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 12 ปี

18 มีนาคม 2567

  เปิดบ้านวิชาการ Open House

12 มีนาคม 2567

แล่นนำ ผอ.เขต ปี 3

3 มีนาคม 2567

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Perfomance Agreement)

29 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

29 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

21 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

14 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13 กุมภาพันธ์ 2567

previous arrow
next arrow
Slider

E-Service

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK

ข่าวส่วนกลาง