กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

22 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

22 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา 2565 และ พิธีรับเกียรติบัตรโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ

21 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

19 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565″ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง 

19 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 7/2565

19 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

19 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประชุมคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

19 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

17 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประกวดกิจกรรมภาษาไทยโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

16 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้

15 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

15 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2ต้อนรับ จากมหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ออกนิเทศ ติดตามนักศึกษาระดับปริญญาโท

15 กันยายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกครูดีเด่นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Fundamental AL Training ประจำปีการศึกษา 2565

14 กันยายน 2565

previous arrow
next arrow
Slider

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK