ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 12 /2566เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Jaturong yochmeungpai

2 February 2567

การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์“ นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ “นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-MATH) และเกมซูโดกุ (SUDOKU) ดังนี้

Jaturong yochmeungpai

17 January 2567

Jaturong yochmeungpai

11 January 2567

ศุภลักษณ์ ไปนาน

6 December 2566
1 2 16