หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯลฯ

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2