ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3

ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา